Szkolne Koła Caritas (SKC) są dobroczynnymi, wolontariackimi organizacjami młodzieżowymi, działającymi w oparciu o społeczno-humanitarne zaangażowanie ich członków włączających się w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas pod ścisłym nadzorem opiekunów Koła, dyrekcji szkoły i Caritas Diecezjalnej. SKC działają w ramach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Fundament działania Szkolnych Kół Caritas opiera się na autentycznym zaangażowaniu młodzieży na rzecz potrzebujących, na wzajemnym zaufaniu, współodpowiedzialności i pracy zespołowej. Szkolne Koła Caritas jednoczą dzieci i młodzież wokół idei chrześcijańskiego miłosierdzia, oraz stają się płaszczyzną krzewienia praktycznej miłości. Postawa służby i solidarności z potrzebującymi pomocy rozumiana jest nie tylko jako uczucie empatii i współczucia, lecz jako zaangażowanie na rzecz bliźniego.

Szkolne Koła Caritas skupiają, jako członków w większości młodzież utożsamiającą się z Kościołem katolickim. Nigdy jednak nie rezygnują ze współpracy z tymi rówieśnikami, którzy nie są katolikami lecz pragną się zaangażować w działanie na rzecz drugiego człowieka proponowane przez SKC.

Działalność Koła określa regulamin i plan pracy na dany rok szkolny. Regulamin zawiera główne cele, zadania, określa prawa i obowiązki członków oraz strukturę i organizację samego Koła. W planie rocznym zawarte są konkretne zadania, które nie są przez nikogo narzucane, lecz stanowią propozycje samej młodzieży i opiekuna wytypowanego przez dyrektora szkoły.

Ponieważ Koło używa nazwy CARITAS, która jest prawnie zastrzeżona dla Kościelnej Instytucji Charytatywnej dlatego jego działalność musi być ściśle związana i realizowana pod nadzorem CARITAS. Współpraca z Caritas nie wyklucza aktywnego współdziałania z innymi organizacjami młodzieżowymi oraz włączania się w działalności charytatywną i opiekuńczą prowadzoną przez organy i organizacje państwowe, samorządowe, społeczne, fundacje, stowarzyszenia itp.

Logowanie

Marzec 2020
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

"Caritas To Ja" - Projekt dla wolontariuszy SKC

"Caritas To Ja" - Projekt dla wolontariuszy SKC

W ramach Programu "100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski" Caritas Diecezji Siedleckiej realizuje projekt pod tytułem "Caritas to ja". Celem projektu jest budowanie tożsamości wolontariusza, kreowanie pozytywnego wizerunku wolontariusza Caritas, promocja wolontariatu w szkołach oraz wzmocnienie motywacji do podejmowania działań przez SKC, poprzez integrację i wymianę doświadczeń.

Jak założyć SKC

Aby powstało Szkolne Koło Caritas musi być przede wszystkim chęć utworzenia SKC w społeczności szkolnej. Dowiedz się co należy zrobić aby powstało nowe koło.
Więcej ...

SKC w Diecezji Siedleckiej

Zapoznaj się z aktualną listą placówek w których działają Szkolne Koła Caritas Diecezji Siedleckiej.
Więcej ...

Potrzebne dokumenty

W dziale "Do pobrania" znajdziesz Regulamin SKC w Diecezji Siedleckiej oraz inne dokumenty potrzebne do założenia koła w twojej szkole.
Więcej

CARITAS to miłość do bliźnich niesiona Twoimi rękoma!

­